• Zwroty i reklamacje

Zwrotów można dokonywać i z reklamacjami pisać na adres info@spiritofska.com.
Wysyłka zwracanego towaru odbywa się na koszt klienta.